Mimořádná Evropská rada

Nelegální migrace a bezpečnostní riziko, témata, která hýbou Evropou a témata, která se dlouhodobě nedaří řešit.

Evropská rada se 9. února 2023 sešla na mimořádném summitu Evropské unie a přijala závěry o situaci na Ukrajině, evropské ekonomice, migraci, dialogu ve vztahu mezi Bělehradem a Prištinou a zemětřesením v Turecku a Sýrii. Výsledkem sumitu je mimo jiné, posílení evropské strategické suverenity a připravení své hospodářské, průmyslové a technologické základny na zelenou a digitální transformaci. 

Důležitým tématem se stala zahraniční a bezpečnostní politika. Představitelé EU jednali o tom, jak zlepšit spolupráci se zeměmi původu a tranzitu tak, aby se předešlo neregulérním odchodům a ztrátám na životech, snížil se tlak na hranicích EU a jak bojovat proti pašerákům. Představitelé měli rozdílné postoje k otázce, zda má unie financovat bariéry na hranicích tak, jak navrhují lídři především Rakouska a Nizozemska, jimiž chtějí zbrzdit rostoucí příliv migrantů do Evropy.   

Prezidenti a premiéři 27 zemí EU se nakonec shodli investovat více peněz na ochranu vnějších hranic, infrastrukturu pro boj proti nelegální migraci a převaděčství. Tento krok byl na summit evropské unie zařazen po Vetu Rakouska a Nizozemska o rozšíření Schengenského prostoru a v dobe švédského předsednictví. Je velice důležité, že Evropská rada uznala ilegální migraci jako důležitý problém, který vyžaduje celoevropské řešení, nicméně zůstává otázkou, proč takto důležité téma, pro bezpečnost České Republiky i všech evropských zemí nedostalo prioritu již za českého předsednictví v době kdy se v České Republice rapidně zvyšoval nárůst nelegální migrace. Není pravdou, že se tento problém České Republiky netýká, protože není cílovou zemí jako Německo, Belgie nebo Francie. Pokud se nelegální migranti pohybují v schengenském prostoru jsou ohroženy všechny členské státy EU.

Přísaha od počátku navrhuje zefektivnění ochrany vnějších hranic a zpřísnění postihů za převaděčství. Boj proti nelegální migraci vyžaduje jednotný a komplexní přístup celé Evropské unie! Nutná je pevná ochrana vnějších hranic, posílení infrastruktury, stejně tak jako jednotné dodržování dublinské smlouvy.  

Nikola Bartůšek