Krást a podvádět už se nesmí vyplatit

Zločin se v Česku vyplácí. Korupčníci, zloději a rozkradači státního a obecního majetku jsou dnes nesmyslně zvýhodnění a stát s nimi zachází jako v rukavičkách. To musí skončit.

Ekonomická kriminalita a korupce se velmi obtížně odhalují a zároveň jsou mimořádně závažné pro fungování státu. Část odhalených případů se nedaří vůbec odsoudit, tam může pomoct jen reforma policie a zřízení speciálních soudních senátů pro korupci a hospodářskou kriminalitu, což Přísaha prosazuje dlouhodobě. Ale u korupčních kauz, zpronevěr, uplácení a rozkrádání, které se podaří pravomocně odsoudit, jsou i další možnosti postihu pachatelů, které se dnes nevyužívají.

Přísaha proto přichází s návrhem, jak tuto situaci napravit. Podívali jsme se na rozsudky v několika korupčních kauzách a uložené tresty za poslední roky a nestačili jsme se divit. Častokrát odsouzení ani nemusí zaplatit plnou částku toho, co si nakradli, nebo toho, na jakou výhodu si přišli, často odchází s podmínkou a nebo krátkým trestem. A pokud už jsou odsouzení „natvrdo“, stejně jsou propuštění za dobré chování v půlce trestu.

Podívejme se na konkrétní příklady:

Kauza 1 - Novák Chomutov

Kmotr severočeské ODS Alexandr Novák vzal úplatek 40 milionů za to, že město prodá konkrétní firmě Severočeskou energetiku a Severočeské plynárny. Za to dostal peněžitý trest 5 milionů a 4 roky vězení. Nicméně po 2 letech byl propuštěn za dobré chování na svobodu. Takže to máme 35 milionů za dva roky odnětí svobody. Šli byste si sednout za 35 milionů na dva roky do vězení? Ihned po propuštění začal Novák nakupovat nemovitosti a opět znovu podnikat. Soudce, který ho podmínečně propustil, asi se budete divit, byl prověřován za přijetí úplatku pro Novákovo propuštění. Výsledek? Za korupci dostal podmínku a stát tomuto soudci zaplatil 3,5 milionu za dobu, kdy nesměl soudit.

Kauza 2 - Pekárek Kolín

Místostarosta Kolína a poslanec ODS Roman Pekárek prodal za úplatek 1 milion korun pozemky města o 26 milionů levněji, než byla tržní cena. Soud dal podnikateli, který pozemek koupil, podmínku a 250 tisíc peněžitý trest. Pekárkovi 5 let vězení a také 250 tisíc. Propuštěn byl podmínečně po 2,5 letech, za dobré chování. Ponechal si funkci i plat poslance. Kvůli němu museli poslanci přijmout zvláštní zákon, aby o plat přišel. V roce 2015 soud rozhodl, že město Kolín musí zaplatit Pekárkovi na soudních výlohách 336 tisíc korun, protože ho žalovalo o 26 milionů, o které město přišlo.

Kauza 3 - Bauer Praha

Pražský hoteliér Petr Bauer chtěl korupčním jednáním změnit vyhlášku magistrátu a sesadit primátora. Byl mu prokázán úplatek 1,2 milionu korun vůči dvěma zastupitelům ze 65. Soud mu uložil peněžitý trest 10,8 milionu. Jinými slovy zaplatil jen desetinásobek prokázaného úplatku a bude se na něj hledět jako na netrestaného. Mimochodem tento podnikatel dál podniká mimo jiné na Staroměstském náměstí.

Kauza 4 - Královéhradecký kraj

Členové hodnotící komise veřejné zakázky v Královéhradeckém kraji úmyslně vyřadili nejvýhodnější nabídku stavební firmy na revitalizaci pěší zóny. Ta činila 10 milionů. Vybrali firmu druhou v pořadí, která práci odvedla za 18 milionů, ale práci reálně vykonala firma vyřazená ze soutěže za fakturaci 12 milionů. Městu tedy reálně vznikla škoda 6 milionů korun. Trest? 5 let a můžeme opět hádat, kdo bude propuštěn za dobré chování. 

Jaké je řešení?

  1. Při prokázaném trestném činu musí být uložena maximální pokuta (tzv. peněžitý trest), minimálně ve výši škody. Není možné, aby si někdo ukradl 40 milionů, zaplatil jen 10 a odseděl si 2 roky a pak v klidu pokračoval dál a užíval si peníze.
  2.  Všem pachatelům a osobám, kterým převedli majetek bez protihodnoty, chceme uložit povinné prokázání původu VŠEHO jejich majetku, ano, je to možné už dnes podle § 102a trestního zákoníku. Ten chceme ještě rozšířit na širší oblast trestných činů. 
  3.  V případě nedoložení původu majetku se tento majetek považuje za majetek nabytý nelegální cestou a propadne státu. Zabírání majetku, jehož legální nabytí pachatelé neprokážou, je evropským trendem. Tímto se podchytí i nabytí majetku z trestné činnosti jinak nedoložené, třeba i z daleké minulosti.
  4. Soudci už tuto možnost dnes mají, ale bojí se jí využívat, musí projít povinným proškolením na Justiční akademii na toto téma a stát musí dát jasně najevo, i systematickým vzděláváním nebo metodikami pro policisty a státní zástupce, všem orgánům činným v trestním řízení i soudům, že maximální důslednost v těchto případech je prioritou.
  5. Budeme také prosazovat důslednější spolupráci mezi policií a finanční správou, aby v případě podezření na disproporci mezi příjmy a majetkem byl proveden proces podle tzv. zákona o prokazování původu majetku. Toto opatření může dopadnout i na případy, které neskončí pravomocným odsouzením, ale díky dobré kooperaci státních složek může být sporný majetek alespoň dodaněn.

Není možné, aby stát hledal úspory a finanční prostředky jen u lidí, kteří nic neprovedli a nemohou se bránit žádnou optimalizací. A zároveň, aby ti, kteří stát a systém okrádají, měli velmi jemné zacházení s nepatrnou šancí, že budou přísně potrestaní.

Tento bod má hlavně symbolický význam, ač má i reálný ekonomický dopad, řádově jednotky miliard přijdou ročně do rozpočtu. Je potřeba říct, že takové jednání náš stát netoleruje a nastavit drakonické tresty, pokud se prokáže korupce nebo okrádání měst, obcí, krajů, státu.