Jurečkova důchodová NEreforma je jen výkřik do tmy!

Zklamala nás podoba vládní důchodové reformy! No, ona to vlastně ani žádná reforma není. Jediné, co jsme se dozvěděli, že půjdeme později do důchodu a budeme mít nižší penze. Minimální výše bude sice garantována ve výši 20% z průměrné mzdy, sníží se ale její valorizace. Důchody tak prostou o inflaci a nově pouze o 1/3 růstu reálných mezd, místo o ½.  K tomu klesne výše nových důchodů. To je velmi nespravedlivé. Za osm let tak dojde k poklesu zhruba o 8%.

Zpřísní se i podmínky pro odchod do předčasného důchodu. Nově o něj budeme moct žádat nejdřív 3 roky před řádným termínem, po odpracování alespoň 40ti let a bude se také více krátit. Mírnější podmínky budou mít jen ti, kdo do důchodového systému přispívali minimálně 45 let. Tím sice dojde ke zvýhodnění lidí, kteří začali pracovat v útlém věku, ale velmi znevýhodní studenty.

Jediné, s čím souhlasíme, že odvod na důchod za dobu na mateřské dovolené se bude brát jako z průměrné mzdy, nebo půjde dobrovolně využít společný vyměřovací základ manželů. Ten by mohl alespoň částečně kompenzovat nižší důchody žen., které jsou znevýhodněny, že roky pečovaly o své potomky.

Ministr Jurečka se elegantně vyhnul číslu 68 let. Potvrdil ale, že se hranice věku pro odchod do důchodu bude průběžně posouvat. Tak jako to mají např. v Dánsku nebo Nizozemí, kde ale chodí do důchodu skoro nejpozději z celé Evropy. S tím rozhodně nesouhlasíme. Zvyšuje se sice věk dožití, ale neroste věk dožití ve zdraví. Ten je pouze 61 let. Hranici 65 let je třeba zachovat a klást větší důraz na udržitelnost průběžného financování důchodového systému. Toho jde dosáhnout jen větší podporou porodnosti, mladých lidí a rodin s dětmi. Na ně ale vláda zase zapomněla. Neřešila rodičovský příspěvek, ani nedostatek předškolních zařízení. A co víc?! Ještě jim zrušila školkovné, slevu na studenta, nebo na manželku, zvedla odvody a jako bonus zvýšila daň z nemovitostí, která mladým rodinám i nám všem ještě zdraží už tak dost nedostupné bydlení. To je celé špatně!

Už dřív jsem upozorňovala, že důchodová reforma musí jít ruku v ruce s reformou daňovou a s opatřeními, která by pomohla zvýšit porodnost v naší zemi. To se ale nestalo. Naopak! Místo podpory porodnosti, zase jen omezení a postihy, které jí potlačí. Proto tuhle NEreformu považuji jen za planý výkřik do tmy, který stejně nic nevyřeší. Za Přísahu přitom od začátku navrhujeme konkrétní kroky, jak situaci řešit, jako je větší podpora částečných, sdílených, nebo zkrácených úvazků, zvýšení počtu a kapacity předškolních zařízení, nebo zvýšení rodičovského příspěvku všem stávajícím rodičům, alespoň o výši inflace!

Karolína Kubisková