Jaké chce Přísaha zdravotnictví?

Chceme moderní, na důkazech založenou medicínu a účinnou prevenci. Víme, že pacienti i zdravotníci jsou lidé, na kterých nám záleží a že jednou my všichni budeme pacienty. V době pandemické krize se ukázalo, že české zdravotnictví není ve špatné kondici. Zároveň jsme poznali důležitost silné páteřní sítě zdravotní péče a hygienické služby a nutnost jejich efektivního řízení státem. I proto nepřipustíme privatizaci silné páteřní sítě nemocnic.

Chceme dostatek lékařů tam, kde jsou potřeba. Našim cílem bude otevřít diskusi o rezidenčních místech. Je to mimo nástroj, se kterým stát může pracovat ve chvíli, kdy potřebuje obsadit místa v konkrétních regionech a specializacích. Zejména se to týká příhraničních regionů, které se dlouhodobě perou s nedostatkem lékařů.

Budoucnost zdravotnictví vidíme v digitalizaci. Správně provedená digitalizace, která nebude jenom překlápěním papírových formulářů do elektronické podoby, bude mít hned několik výhod. V první řadě pomůže pacientům a ušetří jim čas. To samé platí i pro zdravotnický personál. Data následně můžeme využit pro epidemiologické studie, preventivní programy, návrhy efektivizace zdravotní sítě, sledování a predikce potřeb zdravotnického personálu. V neposlední řadě můžeme díky digitalizaci omezovat střety zájmů a zneužívání zdravotnických služeb.

Garantem programu Přísahy pro oblast zdravotnictví je prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., FCMA, přední český lékař, biochemik a patobiochemik. V letech 2012 až 2020 děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, od září 2020 do ledna 2021 náměstek ministra zdravotnictví ČR, člen krizového štábu ČR. Od roku 2007 až doposud přednosta Ústavu biochemie a experimentální onkologie 1. LF UK v Praze a v současnosti proděkan 1. LF UK pro zahraniční vztahy. Držitel zlaté medaile UK.