Investuje město s péčí řádného hospodáře?

Dne 22.6.2021 zastupitelstvo města Hodonína rozhodlo o zahájení zrušení Regulačního plánu Rybáře a na pravděpodobně posledním zasedání zastupitelstva před podzimními volbami bude zrušení projednáno. Jaké jsou skutečné důvody zrušení této jedné ze dvou hlavních rozvojových oblastí města Hodonína určené pro výstavbu cca 170 rodinných domů, z nichž bylo postaveno dosud pouze 30, jsme se na veřejném projednání návrhu na zrušení Regulačního plánu Rybáře dne 8.6.2022 nedozvěděli. Zástupný důvod vysokých nákladů /dodnes nevyčíslený/ na nutné přeložky inženýrských sítí, se kterým již pracovalo Urbanistického středisko Brno s.r.o. jako jeho zpracovatel to jistě není.

Na rozdíl od Výhonu jako druhé významné rozvojové lokality pro individuální bydlení by mohlo město Hodonín výrazně snížit investiční náklady, a to postupem výkupu pozemků od soukromých vlastníků, přeparcelací na optimální tvary a velikosti, vybudováním inženýrských sítí již na vlastních pozemcích a následným prodejem stavebníkům, kdy tento pro město ekonomicky výhodný postup byl realizován na ulici Moravní a K Lávce. Vzhledem k částečnému zastavění v lokalitě Výhon a vlastnické struktuře, dnes není možné provést přeparcelaci /město může na svých pozemcích zrealizovat pouze 10 z celkových až 200 RD/a finanční prostředky ve výši odhadovaných 272.000.000,- Kč /po odečtení předpokládaného výnosu z prodeje pozemků města ve výši cca 15.000.000,- Kč/, tak většinově neposlouží ke zhodnocení majetku města, ale soukromých osob.

Rovněž se pozastavujeme nad připravovanou rekonstrukcí parku na Mírovém náměstí, která má dosáhnout objemu neuvěřitelných 50.000.000,- Kč. Kroky města, které vedou ke zlepšení životního prostředí v Hodoníně vítáme, nicméně park na Mírovém náměstí ve srovnání s ostatními parkovými úpravami v Hodoníně /pozn. jeden z autorů článku je vystudovaný zahradní architekt/ patří s výjimkou poškozených chodníků a menšího zastoupení kosterních dřevin k nadprůměrným např. ve srovnání s parkovou úpravou na Masarykově náměstí. Klademe si otázku, proč vedení města nadstandardně investuje do rekonstrukce parkové úpravy v okrajové lokalitě a střed města, který je výkladní skříní Hodonína, ponechává zanedbaný, přitom výsadbou vzrostlých stromů a keřů do zvýšených záhonů lze efektivně zmírnit suché a horké mikroklima v letních měsících, jak je vidět na příkladu Břeclavi či Veselí nad Moravou.

PŘÍSAHA Hodonín