Hrozí privatizace nemocnic, Přísaha je zásadně proti

Je ostudou vlády, že takto důležitý krok v našem zdravotnictví chce projednat v rámci konsolidačního balíčku bez připomínkování ve sněmovně.

Ministr zdravotnictví svým neschopným jednáním, které se projevuje po celou dobu jeho působení, není schopen zajistit kvalitní financování a funkčnost nemocnic. Svým nesmyslným návrhem chce navrhnout, aby se nemocnice samy zadlužily a začaly si půjčovat peníze na provoz, což bude vést k jejich postupné likvidaci. Vyplývá z toho jen jediné, že takto se snaží vytvořit prostor pro privatizaci nemocnic.

Dnes je všem známé, že většina nemocnic má problémy s financováním svého provozu a také s nedostatkem personálu. Je potřeba, aby se stát postaral o provoz nemocnic včetně financování a také zajištění dostatku personálu. Ministerstvo by mělo místo vymýšlení nesmyslů, konečně vytvořit funkční koncept na financovaní nemocnic tak, aby peníze které jsou čerpány z rozpočtu, byly vynaloženy skutečně na potřeby a ne na aktivity ministerstva, které nesouvisí s jejich provozem.

Přísaha je proti takovému návrhu a nesouhlasí ani se způsobem, jak ministr zdravotnictví k tomuto návrhu přistupuje a snaží se za každou cenu protlačit jeho schválení. Chceme průhledné financování zdravotnictví a také jsme za to, aby takovéto důležité kroky byly vždy předem projednány s lékařskou komorou a s vedením jednotlivých nemocnic”.

Stanislav Palša