Fialova vláda není připravená na předsednictví EU

V červenci nás české předsednictví v Radě Evropské unie. Vláda ale nevypadá, že by to brala nějak vážně. Zatím jen navýšila rozpočet pro financování předsednictví. Nic víc se do teď nestalo.

Předsednictví nám předává Francie a my jej předáme po šesti měsících Švédsku. Jsou to pro nás klíčoví partneři, se kterými pětikoalice musí vyjednávat. Soustředit se jen na naše půl roční předsednictví by bylo krátkozraké. Zbývá pouhých pět měsíců a odpovědní politici se tváří, jako by měli spoustu času. To ale nemají.

Velice důležitá je i jazyková vybavenost, o které nás většina ministrů vůbec nepřesvědčila. Důležité věci se přes tlumočníky opravdu nevyjednají. 

U koordinace evropských politik v programovém prohlášení vlády je hned několik nesmyslů. Vláda se zde zavazuje k vytvoření systematické přípravy k jednotlivým návrhům a zpracovávání analýz očekávaných dopadů na Českou republiku. To už ale dávno existuje. Od roku 1999 je na Úřadu vlády Oddělení pro legislativní proces EU. Na Ministerstvu zahraničních věcí je Odbor komunitárního práva, který sleduje a analyzuje vývoj práva EU. Nepotřebujeme vytvářet další zbytečný úřad.

Na předsednictví nejsme ani zdaleka připraveni. Vláda se tváří, že je všechno zvládá, ale má na to jen necelých pět měsíců. Jestli nezačne teď, tak může naše druhé předsednictví dopadnout ještě hůř než to první. A to nikdo nechceme.