Email, který dostal ředitel České televize

Přečtěte si, co všechno věděl ředitel České televize o loupežích STANu už v únoru 2020!

Od: prazan@wo.cz

Datum: 19. února 2020 15:38:13 SEČ

Předmět: vec nas vsech - reportaz

K RUKÁM:

Generálního ředitele ČT pana Petra Dvořáka

Všech členů Rady ČT

pana Andreje Babiše, premiéra ČR

předsedy Volebního výboru PČR pana Stanislava Berkovcovce

Primátora Prahy Zdeňka Hřiba

Vážení oslovení, vážený pane generální řediteli Dvořáku.

Dovoluji si Vás oslovit s dotazy, které jsou natolik závažné, že považuji za důležité, poslat je na vědomí i dalším zainteresovaným lidem.

Sledoval jsem natáčení kauzy, která se točila v pořadu Reportéři ČT. Byl jsem obeznámen se všemi fakty, které v této reportáži měly zaznít a byl jsem přesvědčen, že jde o naprosto zásadní téma, které se týká veřejných prostředků, tedy, z mého pohledu o jejich rozkrádání. Protože jde o stovky milionů, domníval jsem se, že jde o téma právě pro ČT. Také jsem byl přesvědčen, že Česká televize, jako instituce veřejné služby, je právě tím médiem, kterým chce stále být. Tedy nezávislým a odhalujícím nepravosti. To je také jistě důvod existence pořadu Reportéři ČT a potažmo celé televize, proto všichni platíme ze zákona koncesionářské poplatky.

Bohužel tento pořad , ač se aktivně točil, nikdy odvysílán nebyl. Nechci teď řešit mrhání veřejnými penězi, protože i to jistě něco stálo. Žádám Vás, aby jste, vážený pane generální řediteli Dvořáku, objasnil radním, ostatním a také mně, obyčejnému daňovému poplatníkovi a koncesionáři chování vašich podřízených. Objasnil nám všem zákulisí, které vedlo k neodvysílání této reportáže. Sleduji vždy na internetu zasedání Rady ČT a věřím, že se na dalším zasedání dozvím odpovědi na mé dotazy.

Pořad se začal točit někdy v říjnu, od začátku byly vidět snahy ho zastavit, což se nakonec skutečně podařilo. Možná to bylo na váš příkaz, možná sehrály hlavní roli provázané vztahy vašich "nezávislých" reportérů na aktéry a na lidi spojené s touto kauzou, která ovšem navazovala na kauzy další, o čemž bylo vedení redakce samozřejmě informováno. Mezi tím byla odvysílána řada pořadů, ale jejich dosah a zásadní sdělení rozhodně nedosahovaly svým obsahem tohoto odhalení, které se ovšem díky zastavení reportáže nikdy neodvysílalo. Pokud Vám bude obsah této kauzy připadat banální, budu rád, když nám to vysvětlíte.

Celé to má ještě jedno smutné pozadí, reportérka, která pořad točila podala výpověď. Z kuloárů jsem se dozvěděl, že atmosféra a nemožnost svobodně pracovat na kauzách, které mají být zveřejněny byl důvod, proč Markéta Dobiášová již v ČT nepracuje. Možná to nebyl důvod jen pro ni, ale i pro další tři reportéry, kteří v dosledním půl roce z ČT odešli. Možná, že i oni nabyli dojmu, že vedení této redakce je ovládáno lidmi kolem Dopravního podniku HMP přes zástupkyni šéfredaktora Reportérů ČT paní Snopovou, možná i přes jiné tlaky.

Paní reportérka Dobiášová totiž otevřela přes kauzu prodeje pozemků hlavního města Prahy, městské části Lysolaje, navázání lidí z této kauzy na Dopravní podnik a na další nestandardní prodeje, v nichž pražané přišli prokazatelně o stovky milionů korun.

A nyní ono provázání lidí na vaši redakci.

Za kauzou prodeje městských pozemků v Lysolajích, stál prokazatelně starosta a zároveň náměstek primátora a člen dozorčí rady DP HMP pan Hlubuček. Paní Dobiášová prokázala, že jím předložený posudek za městskou část Lysolaje na magistrát, na prodej pozemků v řádu desítek milionů korun, proběhl na základě znaleckého posudku, který nesměl a nemohl být nikdy pro takový prodej použit. Paní reportérce se podařilo tento posudek získat a zjistit, že se o této zkutečnosti psalo hned na začátku tohoto posudku. Napsala to tam přímo znalecká kancelář. Posudek ale radní ani zastupitelé nikdy neviděli, neb jim byla předložena jen první a poslední stránka posudku. Na to chtěla paní Dobiášová upozornit Jak je možné, že se prodávají pozemky v řádu stovek milionů na základě neplatného znaleckého posudku? Chtěla ukázat princip, na základě kterého byly prodány pozemky pod cenou se ztrátou desítek a nakonec stovek milionů z veřejných peněz. Přes tuto kauzu se paní redaktorka dostala k další kauze, která souvisí opět s Dopravním podnikem HMP. Šlo o prodej pozemků kolem stanice metra Palmovka. I tam opět figurovali stejní lidé kolem člena dozorčí rady DP

pana Hlubučka a stejné znalecké kanceláře. I tam by paní redaktorka dokázala, že díky špatně použitému posudku přišla Praha o další stovky milionů. Zde byl pro změnu použitý pro prodej pozemků ( kolem jedné z nejlukrativnějších části Prahy - stanice metra Palmovka ) posudek, který opět k tomuto prodeji nemohl být použit. A opět tam figurovali stejní lidé, jako v případě pozemků v Lysolajích. Nádraží totiž zaujímalo velkou část prodávaných pozemků. To samozřejmě výrazně snížilo prodejní cenu, jenže než se pozemek prodal, bylo nádraží z tohoto prostoru vymístěno. Přesto byl pro prodej použit posudek, kde nádraží stále bylo. Nešlo tedy prodávat za cenu, kterou stanovil tento posudek, v němž stále nádraží bylo a snižovalo tak prodejní cenu. V tomto případě jde jistě již i o trestný čin a prokazatelně desítky milionů, o které daňoví poplatníci přišli. Domnívám se, že odhalení takových skutečností, jak se daří vyvádět do soukromých kapes veřejné finance, by mělo být důvodem pro odvysílání reportáže a nikoli pro její zastavení.

Vážený pane generální řediteli, tato fakta, co píši, jsou dohledatelná a pravdivá

Mám na vás tedy několik otázek, jejichž odpovědi by jistě měly zajímat i radní, kteří by měli dbát na to, aby ČT plnila svou veřejnou funkci, kam jistě patří i informování lidí o tom, co se děje s jejich penězi. A to nikoli selektivně.

1. Kdy naposledy informovala ČT o poměrech v DP a proč nebyly odvysílány reportáže reportérů Fialy, Strnadové a Dobiášové?

Můžete radní informovat o čem točili a proč nebyly kauzy odvysílány?

2. Má médium veřejné služby chránit veřejné finance a zda pořad Reportéři ČT je k tomu také mimo jiné určen? Pokud ne, který jiný pořad se může kauzami v ČT zabývat, aby informoval všechny koncesionáře?

3.Proč se neodvysílaly reportáže, které točila reportérka Dobiášová. Bylo to málo peněz, které se tam ztratily a pokud ano, jaký je limit pro vysílání kauzy v Reportérech ČT, pokud desítky milionů nestačí?

4. Jaký je důvod odchodu 4 reportérů v posledním půl roce? Můžete garantovat, že to není z důvodu, že v Reportérech ČT nerozhoduje o vysílání závažnost kauzy, ale osobní zájmy vašich vedoucích zaměstnanců na postu šéfredaktora a jeho zástupkyně? (pan Wolner, paní Snopová)

5. Je pravdou, že se Reportéři ČT nemohou zabývat, ani zpravodajství – paní Witovská (manželka generálního ředitele PD HMP) kauzami spojenými s DP. Např: převody městských pozemků, zakládání společných podniků, zakázky v řádech stovek milionů bez výběrového řízení? Kdy naposledy o tom Reportéři točili?

6. Může to být v rozporu s dobrými mravy a dokonce, může jít o střet zájmů, když:

Paní Snopová žije s jedním z vedoucích manažerů DP – s vedoucím odboru Centrálního nákupu, který mimo jiné připravil podivnou zakázku bez výběrového řízení na servis vozů Metra – za 15 miliard korun. Mimochodem tato zakázka byla připravena s advokátní kanceláří Rowan Legal, která je nyní prošetřována v kauze prodeje dálničních známek.

Paní Witowská je manželkou generálního ředitele DP HMP.

Jsou tedy opravdu některá témata neprůchodná z důvodu provázanosti některých zaměstnanců ČT na DP HMP? Mohou být rodinné vazby důvodem,že tyto zaměstnankyně nemají zájem na odvysílání některých kauz? Obě jsou na vysokých postech a jistě v dobrých vztazích s vedením obou redakcí Paní Snopová rozhoduje o tom, co se bude a nebude točit v Reportérech ČT. Opravdu si myslíte, že kauzy doma nekonzultuje se svým partnerem?

7. Pokud jde z vašeho pohledu o střet zájmů a o provázanost vedení redakce Reportéři ČT na vedení DP HMP, díky kterému jsou zastavovány reportáže, považoval by jste to za selhání ČT při plnění její veřejné funkce?

Vzhledem k rozsahu kauzy a tlakům, které by vznikly na mou osobu, pokud bych se podepsal, považuji za rozumné poslat Vám tyto dotazy s tím, že se jako koncesionář dozvím odpovědi na mé dotazy v rámci zasedání rady. Nejsou to totiž dotazy jen mé, ale jistě i dalších lidí, kteří očekávají, že budou z ČT informováni a nikoli, že se tam budou zastavovat nepohodlné kauzy. Věřím, že někdo z radních tyto otázky položí a že se dozvíme, zda je veřejnoprávní instituce opravdu nezávislá. A také věřím, že pan primátor Hřib poté, co si obě kauzy prověří, obrátí se na Policii ČR s tím, aby případy, kdy zmizely desítky milionů z kapes pražanů prošetřila. I on, stejně jako vy, vážený pane generální řediteli Dvořáku, jste ve své funkci proto, aby se právě takové věci neděly.

Děkuji.__