Důchodová reforma musí být domyšlená, posun věku pro odchod do důchodu rozhodně odmítáme!

Nesouhlasíme s podobou důchodové reformy, kterou dnes představil ministr Jurečka.  Předně kategoricky odmítáme posouvání hranice věku odchodu do důchodu nad 65 let podle délky dožití. Jurečka tvrdí, že je to třeba, protože klesá počet lidí v produktivním věku, populace stárne a rodí se málo dětí. Co ale dělá proto, aby porodnost podpořil? Skoro nic. Místo, aby řešil nedostatek školek, větší podporu sdílených a flexibilních pracovních pozic a adekvátně zvedl rodičovský příspěvek, snižuje výměru výše nových důchodů a posílá nás do důchodu nejpozději ze všech zemí Evropy. Skoro v 70 letech! A to přes výhrady ministerstva zdravotnictví a bez ohledu na to, že se nezvyšuje věk dožití ve zdraví, který je jenom 62 let.

Konečně představil taky seznam náročných profesí, které budou moct odcházet do předčasného důchodu bez krácení. Vadí nám ale, že tam kromě čtvrté kategorie nejsou zahrnuti i všichni pracovníci ze třetí kategorie.  

Abychom ale jen nekritizovali. Oceňujeme snahu motivovat pracující seniory snížením odvodů o 6,5%, které máme taky v programu, dále zavedení rodinného a společného vyměřovacího základu nejen pro rodiče na mateřské, ale také pro osoby, které dlouhodobě pečují o nemocné či nemohoucí a zvýšení minimální penze na 20% průměrné mzdy.

Důchodová reforma je nezbytně nutná, ale musí být domyšlená, rozumná a musí na ní být shoda. Absurdní kroky, jako posouvání hranice pro odchod do důchodu, které mohou negativně ohrozit zdraví nás všech, za rozumné rozhodně nepovažujeme.

Karolína Kubisková