Dopis generálnímu řediteli České televize

Tohle je dopis, který jsem včera poslal generálnímu řediteli a radě České televize. Spolu s ním jsem odeslal také žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Jsou to jednoduché otázky, na které chci znát odpovědi.

Vážený pane generální řediteli, vážení radní,

dovoluji si Vás oslovit v souvislosti se zastavenou a neodvysílanou kauzou o prodeji městských pozemků v Lysolajích a v okolí stanice metra Palmovka, která v důsledku znamenala ztrátu desítek možná stovek milionů z veřejných prostředků. Tato informace byla již dříve doručena na obě místa. Tedy k rukám pana GŘ Dvořáka i radním, kteří zasedali v radě ČT v době 19.2.2020. Protože se v té době pisateli tohoto mailu odpovědí při jednání Rady ČT nedostalo, dovoluji si o to požádat znovu.

Původní text mailu:

Vážený pane GŘ, když se k vám dostal tento dopis (přikládám jako přílohu), popisující velmi podrobně, o co se v kauze v Lysolajích a na Palmovce jednalo, a že byla neodvysílaná reportáž, zajímá mě, jak jste se k tomuto, podle mě, velmi vážnému obvinění, postavil. 
Dovoluji si proto zaslat několik souvisejících dotazů, na které bych já i koncesionáři ČT rádi znali odpovědi.

1. Požádal jste o vysvětlení šéfredaktora pana Wollnera a jeho zástupkyni paní Snopovou? Odešla z kanceláře GŘ nějaká reakce na to, co vám bylo doručeno? Šlo o velmi zásadní sdělení, můžete předložit mailovou komunikaci, která odešla z vašeho sekretariátu nebo přímo od vás s žádostí o vysvětlení neodvysílání kauzy?

2. Jistě jste dostal písemnou odpověď od vašeho podřízeného pana Wollnera na dotazy, které byly v dopise položeny. Prosím o jejich zveřejnění a přečtení odpovědí, které jste obdržel. Pokud ne vy, pak jistě právní oddělení. Chtěli bychom tedy znát odpověď pana Wollnera, proč byla kauza zastavena a neodvysílána.

3. Považujete za střet zájmů a možný důvod k neodvysílaní reportáže osobní vazby vašich zaměstnankyň na manažery Dopravního podniku Hlavního města Prahy? Nejde totiž o řadové reportérky, které by nemohly ovlivňovat obsah vysílání zpravodajství a publicistiky ČT.

4. Může bez vašeho vědomí zastavit a neodvysílat rozpracovanou kauzu vedení redakce Reportéři ČT? Ptám se v souvislosti s tím, jak se to mohlo stát, když dnes tato odhalení, která měla ČT k dispozici již před dvěma lety, plní titulní stránky všech médií.

Vážení radní, vážený pane generální řediteli Dvořáku, pevně věřím, že se tentokrát, po dvou letech mně, pánovi z anonymu i koncesionářům dostane odpovědí na tyto velmi závažné dotazy. Ono totiž může jít v důsledku o to, že Česká televize neplnila v té době svou veřejnou funkci.

Robert Šlachta