Den Evropy: 19 let a 9 dní v EU

Dnes slavíme Den Evropy, který připomíná jednotu a spolupráci mezi evropskými zeměmi. Dnes 9.5.2023 je to také přesně 19 let a 9 dní co Česká republika vstoupila do Evropské Unie. Pojďme se společně podívat na to jak, a proč vše vzniklo, co to přineslo, ba naopak vzalo?

Evropská unie byla založena na základě několika zásad, které měly sloužit k upevnění míru, prosperity a spolupráce mezi evropskými zeměmi. Mezi tyto zásady patřily volný obchod, společná zahraniční a bezpečnostní politika, ochrana lidských práv a demokracie a především přijímání rozhodnutí na základě konsensu mezi členskými státy.

Evropa v posledních desetiletích prošla obrovským vývojem a pokrokem v oblasti demokracie, lidských práv, obchodu, vědy a technologie. Výsledkem toho je jedna z nejrozvinutějších a nejprospěšnějších oblastí na světě. Jak je to, ale s bezpečností nebo s rovností?

Vstupem České republiky do Evropské unie v roce 2004 došlo k mnoha změnám v různých oblastech. Jednou z nejzřetelnějších změn byl volný pohyb osob, bez kterého si to dnes jen těžko dokážeme představit. Můžeme se snáze usazovat a pracovat v jiných zemích, což posiluje mobilitu pracovní síly a podporuje hospodářský růst.

Další významnou změnou byl volný pohyb zboží a služeb mezi členskými státy EU. To vede k větší konkurenci a širší nabídce pro spotřebitele a následně k nižším cenám a vyšší kvalitě výrobků a služeb.

Vstup České republiky do EU přinesl tedy mnoho změn, jak těch dobrých, tak i těch méně dobrých. Jen těžko bychom ale hledali možnosti, které by měly pouze pozitivní dopady a tak i naše členství v Evropské Unii přineslo mnoho výhod, jako je volný pohyb osob, zboží a služeb, který posiluje konkurenci a mobilitu pracovní síly. Zároveň ale přinesl i nové výzvy a nutnost přizpůsobovat se novým pravidlům a regulacím.

Důležité je, aby se EU vrátila ke svým původním zásadám a to především v bezpečnostní politice a aby dokázala ochránit vnější hranice a tím zajistila dostatečnou bezpečnost, měla by snížit byrokratickou zátěž a dělat taková rozhodnutí, která vedou k blahobyt občanů, měla by v neposlední řadě přestat s ukvapenými rozhodnutími, která vzbuzují u občanů pocit nejistoty z budoucnosti. Jednoznačně být tu pro občany a ne jít proti nim! Nedostatečná ochrana hranic, špatná komunikace a nerovnosti v životní úrovni mezi členskými zeměmi musí být absolutní prioritou. 

Je důležité, aby se evropské země podroporovali a utužovali společné styky, jak ve zlepšování obchodních vztahů,tak při vytváření globální bezpečnosti!

Nikola Bartůšek