Co budeme prosazovat v oblasti obrany

Chceme vám představit jednu z kapitol našeho programu – obrana. Garantem pro tuto část je Jiří Hynek. Český manažer, politik a ekonomický diplomat v obranně-bezpečnostním sektoru, vedoucí delegace České republiky při Poradní skupině NATO pro průmysl a od roku 2011 prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky.
Jaké jsou základní body našeho přístupu k obraně České republiky?

Postavíme obranu na těchto třech pilířích:
  1. Připravená a odhodlaná armáda 
  2. Dostatečné aktivní zálohy
  3. Silný domácí průmysl

Hlásíme k členství v NATO a k závazku 2 % HDP na obranu, který podpoříme zákonem a postupným zvyšováním výdajů na tuto úroveň. Chceme Česko na prvním místě. To pro nás znamená, že při pořizování nové obranné techniky a služeb budeme preferovat dodávky od domácích podniků a podpoříme obranný výzkum a vývoj na našem území. Stejně chceme podpořit i export našich technologií do zahraničí. Maximálně podpoříme aktivní zálohy, jejich výstroj a výcvik budou stejně kvalitní jako ty pro profesionální vojáky. Poslední rok pandemie nám opět ukázal, že vždy je lepší být připraven než překvapen. Dále zajistíme individuální připravenost obyvatel podporou sportovních a pohybových aktivit dětí a mládeže.