Byli jsme se podívat, jak pracují vodní tuneláři

Naše hnutí prakticky od svého vzniku podporuje činnost Nadačního fondu Pravda o vodě, který se již mnoho let snaží chránit naše občany před podvody a tunely zahraničních nadnárodních společností a jejich českými poskoky při vyvádění peněz plynoucích z prodeje vody do zahraničí. Je ambicí našeho hnutí se v budoucnu aktivně podílet na obraně vody a ochraně peněz získaných od občanů při jejím prodeji, jakož i odhalování vodních tunelů a označování konkrétních tunelářů. 

Dne 25.4.2022 se předseda hnutí Robert Šlachta a předseda krajské organizace MSk Jiří Komárek zúčastnili z pověření oprávněného akcionáře, společně s Radkem Novotným z nadace Pravda o vodě jednání valné hromady vodárenské společnosti VaK Zlín a.s..  Předmětem svolané valné hromady mělo být schválení tzv. transakční dokumentace, jejíž součástí bude i tzv. dohoda o narovnání mezi VaK Zlín a.s. a společností Moravská vodárenská a.s.,kterou připravilo představenstvo Vaku Zlín. Ta byla akcionářům předložena s tím, že v případě realizace předmětné dokumentace a podepsání dohody o narovnání dojde k ukončení letitých soudních sporů se společností Moravská Vodárenská a.s.. Moravská vodárenská a.s. je společnost zajišťující výrobu a prodej pitné vody pro Zlínský kraj a aktuálně je ve vlastnictví   zahraniční nadnárodní společnosti Veolia. Jedná se o faktický kanál pro vyvádění zisků z prodeje vody ve Zlínském kraji do zahraničí. 

Po seznámení se s obsahem navrhované dokumentace a dohody nám bylo, již před jednáním valné hromady, nad slunce jasné, že se fakticky jedná o další tunel na veřejné peníze a jediný kdo znova získá a vydělá budou zahraniční majitelé Moravské vodárenské a.s.. Transakční dokumentace byla totiž připravena tak, že zamlčovala podstatné informace, které mají negativní ekonomický dopad na společnost VaK Zlín, její akcionáře a na spotřebitele vody. V navrhované dohodě o narovnání se totiž  VaK Zlín dobrovolně vzdá možnosti požadovat po Moravské vodárenské a.s. zaplacení částky ve výši nejméně 500 000 000,-Kč jako bezdůvodné obohacení. Rovněž by měla být nevratně vzata zpět žaloba podaná Městem Otrokovice proti bývalým členům představenstva VaKu Zlín o zaplacení částky 149 712 000,-Kč, kterou svým protiprávním jednáním v minulosti způsobili.

Již v době oznámení o svolání valné hromady, byla ve veřejném prostoru známa informace, že představenstvo má předem domluvené s akcionáři (většinou starosty obcí a měst ve Zlínském kraji), držícími většinový podíl akcií, odhlasování transakce a dohody. Prostě, že výsledek hlasování je již předem dán a zákulisní dohody už byly uzavřeny. I právě proto jsme se jednání valné hromady chtěli zúčastnit. Chtěli jsme na vlastní oči vidět, jak pracují vodní tuneláři. To, čeho jsme byly dne 25.4.2022 ve Zlíně svědky ovšem předčilo veškerá naše očekávání. Ihned po zahájení jednání, které provedl předseda představenstva VaK Zlín a.s. nechal tento odhlasovat, aby vedení jednání fakticky vykonával VaKem placený (jistě ne špatně) pražský právník. Celé jednání pak probíhalo v jeho režii. Vytrvale a často až arogantně odmítal protesty a žádosti o doplnění podkladů a ekonomických dat ze strany některých akcionářů, kteří se snažili argumentačně doložit ekonomickou nesmyslnost a ztrátovost, hraničící až z možností trestněprávních následků. Vše bylo vytrvale odmítáno a žádný argument nebyl vyslyšen. O skutečnosti, že celé jednání byla ve skutečnosti jen připravená komedie svědčilo i chování některých starostů obcí o kterých již bylo známo, že budou hlasovat pro transakci a dohodu o narovnání. Nikdo z nich nepoložil jediný dotaz ve směru k představenstvu VaK Zlín, nikdo nepožadoval doplnění či upřesnění od těch, kteří námitky, argumenty či návrhy předkládali. Prostě jen seděli a čekali na hlasování. Psali SMS, surfovali po netu a vyřizovali emaily.  Závěrečné hlasování o přijetí transakce a dohody pak bylo opravdu jen formalita, která však v konečném důsledku znamená, že:

1. Veolia zaplatí městu Otrokovice 7 500 000,-Kč a městu Fryšták 1 500 000,-Kč. Jde o náklady za soudy, které vedou tato města i proti Veolii. Podmínkou je, že tato města stáhnou žaloby na škodu 140 000 000,-Kč a na bývalé vedení VaKu Zlín spoluodpovědné za dřívější tunely.

2. Vak Zlín rezignuje na vymáhání náhrady škody za protiprávní provozování vodovodů od roku 2004 ve výši min. 450 000 000,-Kč. Přitom protiprávnost tunelu VaKu Zlín již byla prokázána Vrchním soudem v Olomouci.

3. Osoby odpovědné za tunel Vak nebudou potrestány za to, co občanům způsobily.

4. VaK Zlín, z kterého byl protiprávně pod cenou vyveden majetek a jeho zisková marže cca 1 000 000 000,-Kč, nedostane nic. Nedostane ani cca 50 000 000,-Kč, které platil 20 let právníkům za maření rozkrytí protiprávního jednání organizované skupiny nájezdníků. Tyto peníze už zaplatili lidí ve vodném a stočném.

5. VaK Zlín zaplatí i náklady za pochybnou transakci schválenou 25.4.2022. Vše pak zaplatí občané.

6. Veolia nebude vracet případné neoprávněné obohacení.

7. VaK na konci zaplatí Veolii dalších 140 000 000,-Kč Kč a ty opět vytáhne z kapes občanů.

Prošli jsme si předtím rozsudky v této kauze, které již dosáhli zástupci nadačního fondu Pravda o vodě.  Naše stanovisko je toto: Je třeba prosadit nejen úplné vrácení prodeje vody do rukou městských vodáren, ale s tím souvisí i prosazení dodržování zákonů ČR a odpovědnosti osob za protiprávní jednání, které k vytunelování městských vodáren vedlo.

Jiří Komárek