Balíček opatření na ochranu dětí a mládeže před násilím

Věděli jste, že v České republice stále mohou pracovat s dětmi i lidé, kteří byli v minulosti trestáni za sexuální zneužívání? Je to bohužel skutečnost, která znepokojuje snad všechny rodiče.

Vzhledem k pracovní vytíženosti dnešních rodičů je institucionální péče jeden z nejdůležitějších instrumentů, jak skloubit pracovní i rodinný život. Vědomí, že dětským táborům, různým kroužkům i práci ve školách, se i nadále mohou věnovat lidé, kteří děti v minulosti zneužívali je nad chápání každého rodiče. Děti mají právo trávit svůj volný čas bezstarostně a bezpečně a rodiče na druhé straně mají právo vědět, že jejich děti jsou v bezpečí. V současné době je pro volnočasové instituce a tábory často obtížné zjistit, zda jednotlivec představuje akutní riziko sexuálního násilí na nezletilých.

Přísaha požaduje, aby zde byla vytvořena absolutní transparentnost. Naše legislativa je pro ochranu dětí naprosto nedostatečná. Velice nedostatečné jsou i výše trestů, kde za znásilnění je maximální trest 10 let, a to i v případě mnohonásobného zneužití. Je tedy nutností zvýšit tresty pro pachatele, kteří páchají trestnou činnost na těch nejzranitelnějších, tedy na našich dětech! 

Jelikož samotné změny trestního práva by nestačily, protože by se týkaly především recidivistů, navrhuje Přísaha rámec nefiskálních opatření na zpřísnění trestů za páchání násilí na dětech a její prevenci! Bezúhonnost musí být při práci s dětmi naprostou samozřejmostí! Chraňme naše děti lépe!

Navrhujeme balíček opatření na ochranu dětí a mládeže před násilím

1. Prevence

Implementace konceptů ochrany dětí a preventivní programy, zvýšit povědomí o zneužívání dětí, rozšířit prevenční centra pro děti, úzká spolupráce s institucionálními zařízeními zejména se školami a s centry pro volnočasové aktivity

2. Vyšetřování a průzkum

Personální posílení útvaru pro boj s kyberkriminalitou v rámci policie České republiky

3. Ochrana obětí a práce pachatelů

Rozšíření psychosociální následné péče

4. Výrazné zvýšení trestů za trestnou činnost na dětech a mladistvých 

5. Obecný zákaz výkonu povolání a činnosti pro pracovníky s dětmi a mládeží, kteří byli dříve odsouzení za týrání dětí

6. Absolutní transparentnost trestní bezúhonnosti při práci s dětmi 

Nikola Bartůšek