Roznos volebních novin v Rakovníku

Přijďte za námi!

Rozdáváme volební noviny Přísahy. Na místě vás přivítají členové týmu a naši dobrovolníci. Těšíme se na vás!

OD Billa a OD Tesco

12. června 2021

Rakovník

Stánek bude na místě 
od 9:00 do 12:00


Můžeme se setkat i jinde