Petiční stolek Přísahy ve Slaném

Přijďte za námi!

Sbíráme podpisy pod celonárodní Petici za důkladné prověření covidových státních zakázek. Můžete podepsat petiční arch na místě nebo odevzdat již vyplněné a vytištěné petiční archy na stánku. A taky rozdáváme volební noviny Přísahy.

Na místě vás přivítají členové týmu, dobrovolníci a samozřejmě spolu s týmem jezdí i Robert Šlachta. Těšíme se na vás!

Husova ulice u Masarykova náměstí

12. června 2021

274 01
Slaný

Stánek bude na místě 
od 9:00 do 12:00


Můžeme se setkat i jinde