Petiční stolek Přísahy v Poděbradech

Přijďte za námi!

Sbíráme podpisy pod celonárodní Petici za důkladné prověření covidových státních zakázek. Můžete podepsat petiční arch na místě nebo odevzdat již vyplněné a vytištěné petiční archy na stánku. A taky rozdáváme volební noviny Přísahy.

Na místě vás přivítají členové týmu, dobrovolníci a samozřejmě spolu s týmem jezdí i Robert Šlachta. Těšíme se na vás!

kolonáda u pódia

12. června 2021

Poděbrady
290 01
 

Stánek bude na místě 
od 11:00 do 18:00


Můžeme se setkat i jinde