Petiční stolek Přísahy v Hradci Králové v Hradeckých lesích

Přijďte za námi!

Sbíráme podpisy pod celonárodní Petici za důkladné prověření covidových státních zakázek. Můžete podepsat petiční arch na místě nebo odevzdat již vyplněné a vytištěné petiční archy na stánku. A taky rozdáváme volební noviny Přísahy.

Na místě vás přivítají členové týmu, dobrovolníci a samozřejmě spolu s týmem jezdí i Robert Šlachta. Těšíme se na vás!

Bufet U Vlka

12. června 2021

Hradec Králové
500 02

Stánek bude na místě 
od ??:?? do ??:??


Můžeme se setkat i jinde