Petiční stánek Přísahy ve Voticích

Přijďte za námi!

Sbíráme podpisy pod celonárodní Petici za důkladné prověření covidových státních zakázek. Můžete podepsat petiční arch na místě nebo odevzdat již vyplněné a vytištěné petiční archy na stánku. 

Na místě vás přivítají členové týmu a dobrovolníci. Těšíme se na vás!

Komenského náměstí

02. listopadu 2021

nám. T.G.Masaryka
Sedlčany

Stánek bude na místě 
od 11:00 do 16:00


Můžeme se setkat i jinde