Náš program pro Prahu 5

Rozumný svět pro Prahu 5 je programem komunálních voleb v r. 2022 koalice Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty (Přísaha), Sdružení nezávislých občanů Prahy 5 (SNOP 5) .K našim sdíleným hodnotám s nejvyšší prioritou patří osobní svoboda jednotlivce, spravedlnost a právo při výkonu veřejné správy pro občany. Chceme, aby Praha 5 byla naším domovem na který můžeme být hrdi. Rozkvět společnosti i naší městské části může přinést jen politika zdravého “selského“ rozumu bez podléhání absurdním nápadům aktivistů.

1. Radnice musí sloužit občanům a poskytovat kvalitní služby

 • Potřeby občanů dáváme na první místo

Budeme se plně věnovat potřebám MČ Praha 5, nikoliv záležitostem, které patří jiné úrovni veřejné správy, např. zahraniční politice. Na pravidelných setkání budeme otevřeně poskytovati žádané informace, názory a potřeby nejenže vyslechneme, ale především je budeme respektovat a budeme se jimi řídit.

 • Radnice musí stát na straně občanů

Občané budou mít na radnici zastání. Nepodlehneme sobeckým zájmům developerů ani jiných subjektů. Garantem tohoto přístupu bude Ombudsman městské části.

 • Přátelský a férový úřad

Už žádná bezmoc při jednání s úřadem. Úřad musí občanům sloužit, nikoliv je posílat od čerta k ďáblu, či klást zbytečně požadavky. Budeme dbát na odbornost, kvalitu a včasnost práce zaměstnanců úřadu.

2. Efektivní a řádné hospodaření s úctou ke svěřeným prostředkům občanů

 • Cílený plánovitý rozvoj

Hospodaření v souladu s dlouhodobým plánem rozvoje městské části je jedinou cestou jak nepřipustit chaos a zmatečné zbytečné výdaje, např. už žádné odepsané studie či projekty za desítky milionů korun.

 • Nadměrné výdaje rozpočtu nebudeme financovat taháním peněz z kapes občanů

Finanční potřeby úřadu jsou zajištěny z již zaplacených daní a dotací. Nebudeme z kapes občanů tahat další peníze, např. formou zvyšování daně z nemovitostí, budeme usilovat o snižování cen za monopolní služby (poplatek za parkování, vodu, odpad. atd.), které byly v minulém období neobhajitelně zdraženy.

 • Řádné hospodaření namísto deficitních rozpočtů

Každý výdaj zvážíme, zda je potřebný, efektivní a účelný. Vytvoříme silné konkurenční prostředí pro uchazeče o veřejné zakázky. Toto úsilí se vyplatí. Cílem jsou vyrovnané rozpočty. Výdajovou prioritou musí být potřeby občanů.

3. Praha 5 domovem, na který budeme moci být hrdi

 • Atraktivní veřejný prostor, infrastruktura

Praha 5 je rozmanitou městkou částí, která potřebuje individuální přístup k jednotlivým lokalitám. Podporujeme výstavbu a rozvoj města, které musí zajišťovat odpovídající infrastrukturu. Ochráníme charakter tradičních rezidenčních čtvrtí.

 • Čistota, údržba a bezpečnost veřejného prostoru jsou prioritou

Důslednou kontrolou zajistíme zlepšení čistoty chodníků, parků a dalších veřejných prostranství. Více pozornosti budeme věnovat údržbě stávající zeleně zejména v parcích. Aktivně se zasadíme za zvýšení bezpečnosti v ulicích a parcích. Budeme trvat na zlepšení odvozu odpadu, jeho spolehlivost, pravidelnost, a pružnou reakci na jednotlivé výkyvy v jeho hromadění.

 • Zdravé prostředí, prostor pro relaxaci i aktivní odpočinek

Zlepšíme bezpečnost a údržbu zejména parků. Konečně po letech zajistíme výstavbu parku Na Pláni a rekonstrukci parku Kavalírka. Urychlíme řešení Vidoule a Dívčích hradů a budeme realizovat jejich pěší propojení.

4. Fungující doprava a parkování

 • Praha 5 musí být průjezdná. Dopravní zácpy škodí životnímu prostředí a způsobují ztráty nám všem
 • Radnice bude hájit zájmy občanů Prahy 5 proti jednostranným rozhodnutím magistrátu nerespektující místní situaci
 • Systém parkovacích zón musí sloužit především obyvatelům Prahy 5 a jejich návštěvám

Poplatky rezidentů za zóny placeného stání mají sloužit k úhradě oprávněných nákladů a nikoliv k tvorbě nezasloužených zisků.

5. Školství, sociální programy, senioři, sport

 • Rozšíříme dotační programy pro podporu a rozvoj volnočasových aktivit žáků a studentů, budeme podporovat účasti škol na prezentacích, soutěžích a výměnných pobytech ve státech EU, prestiž řemesel a snižování počtu žáků ve třídách.
 • V rámci školství též rozšíříme vzdělávání a gramotnost seniorů při využívání nových technologii pro mobilní telefony, notebooky, tablety vč. seznámení seniorů k bezpečnosti používání internetu.
 • Budeme podporovat sportovní kluby a aktivity v Praze 5, zejména pro mládež. Aktivně se budeme podílet na konání sportovních akcí konaných v naší městské části.