Náš program pro Ostravu

1. Zajistíme výstavbu dostupného bydlení

Dlouhodobým problémem našeho města je odliv mladých lidí. Jedním z hlavních důvodů jejich nezájmu setrvat v Ostravě je nedostatek dostupného bydlení. To je potřeba urychleně řešit. Stávající projekty bytového charakteru, však na tuto problematiku neberou zřetel. Ceny aktuálně realizovaných projektů se pohybují okolo 100 000Kč za m2, toto se dle našeho názoru nazvat dostupným nedá. Dostupné bydlení skutečně musí být projektováno jako dostupné již od základů.

Upřednostňujeme rekonstrukce vybydlených objektů, ať už ve vlastnictví města, či v soukromém vlastnictví s možností výkupu, samozřejmě za rozumnou cenu. Napadá nás mnoho zajímavých projektů, kterými by se dalo krásně inspirovat v oblasti dostupného a rozumného bydlení a které mají estetické kvality odpovídající zástavbě centra města. Například obytný komplex Nemausus od Jeana Nuovela. Nebo bychom se mohli v jistých ohledech inspirovat domem v Marseille od Le Corbusiera, z Česka například kolektivní dům v Litvínově, ze současných například Jaurès Petit Housings, či mnoho dalších projektů, které ukázaly směr, ale jejich potenciál nebyl bohužel naplno využit. Jednoduše chceme projekty, které budou primárně pro člověka, ne pro developera. Budeme podporovat trend zástavby proluk, ale dostupným a přívětivým bydlením pro běžného člověka. Jsme toho názoru, že nejprve člověk formuje město a poté město formuje člověka.

2. Podpoříme místní malé podniky a živnostníky

Velkým problémem drobných obchodníků a řemeslníků, je neustálý prodej lukrativních pozemků, na kterých stále vyrůstají další a další obchodní centra která jsou plná zahraničních podniků a to je naprosto likvidační pro místní drobné podnikatele a řemeslníky, jakými jsou například ševci, keramici, skláři a mnoho dalších. Je tomu skutečně tak, tvrdý negativní dopad můžeme vidět na příkladu, realizace Nové Karoliny. Po vzniku tohoto velkého obchodního komplexu, se centrum města vylidnilo a mnoho drobných podniků zkrachovalo. Malý obuvník prostě nemůže konkurovat velkým dovozcům usídleným v nákupních centrech, kde jsou městem (například dopravním podnikem) směřovány davy zákazníků, a ani si nemůže dovolit obrovské nájmy v těchto centrech. Když již město poskytuje pozemky developerům pro výstavbu center, které následně mají tvrdý dopad na drobné místní podnikatele, měl by jim také poskytnout balíček odpovídajících kompenzací.

Budeme prosazovat, aby prostory vlastněné městem byly přednostně nabízeny místním drobným živnostníkům, či jisté procento prostor v nákupních centrech, by mělo být nabízeno pouze místním drobným obchodníkům a za zvýhodněné nájemné.

Nebudeme neuváženě přistupovat k podpoře realizací těchto likvidačních gigantů.

3. Zajistíme dostatečnou kapacitu v domovech pro seniory

Má osobní zkušenost (lídra kandidátky Přísahy Roberta Šlachty) je taková - přibližně před pěti lety jsme z důvodu zdravotního stavu naši 90 leté prababičky, nebyli schopni se o ni již dostatečně postarat. Čekací doba na místo v domově byla dva a více let. Na soukromé zařízení jsme finance neměli a celé rodině z toho vznikalo mnoho stresu a problémů. Nakonec nám pomohla s řešením charita. Je nám jasné, že je potřeba navýšit kapacity domovů pro seniory. Budeme prosazovat realizaci nových domovů.

Nechceme však jen běžné domovy. Jsme toho názoru, že některá tyto zařízení pro seniory na své obyvatele mohou působit jako takové odkladiště nepotřebných, kde člověk může jen vyčkávat, zda ho někdo přijde navštívit, pokud tedy ještě někoho má. Jednoduše bych řekl, že se dostává do jisté sociální izolace. Je mnoho lidí, kteří by ocenili větší integraci mezi mladšími lidmi. Budeme proto prosazovat, alespoň v experimentální formě, realizaci mezigeneračního bydlení a zdůrazňujeme dostupného bydlení. Kde se budou starší lidé setkávat se všemi věkovými kategoriemi.

Za příklad si můžeme vzít Dánsko, kde se podobné projekty úspěšně realizují již od roku 1980. V česku si můžeme vzít příklad Prahy 6, která vyhradila ve svých domech s pečovatelskou službou dva byty pro studenty, kteří musí projít výběrovým řízením a za levné bydlení musí dodržovat zajištění 20 hodin práce, ve kterých budou zajišťovat volnočasové aktivity pro ostatní obyvatele nebo výpomoc s technologiemi. Pro další inspiraci se též nabízí mnoho projektů kolektivního bydlení 20. století.

Zdůrazňujeme, že tato možnost mezigeneračního bydlení není vhodná pro každého, ale zájem o ní je velký. Jednoduše, je spousta mladých, kteří potřebují pomoct (matky samoživitelky) a spousta seniorů, kteří jsou osamělí. Možnosti častého společenského kontaktu ponesou užitek všem zúčastněným.

4. Přivedeme zubaře do města, a podpoříme vznik stomatologické katedry na Ostravské
univerzitě

Základem pro příchod mladých lidí do dané obce je dostupné bydlení. Samozřejmě je tomu tak i u mladých zdravotníků. Lidé s potřebnými a akutně nedostupnými profesemi musí mít motivaci do našeho města přicházet, a jedním z benefitů, který je tu může udržet alespoň na určitou dobu, než zde zakoření, je dostupné bydlení. Je to v zájmu našeho města, našich občanů.

Budeme prosazovat formu startovacích bytů pro všechny mladé lidi, u potřebných profesí však chceme dobu sníženého nájemného prodloužit.

Ačkoliv si uvědomujeme, že zřizovatelem Ostravské univerzity je stát, jsme připraveni podpořit vznik stomatologické katedry z pozice prostředníka.

5. Udržíme vodu pod kontrolou města

Naším hlavním tématem je voda. Ostravské vodárny a kanalizace vyinkasovaly od občanů zisk 1 490 000 000kč za období 1998-2020. Z toho přibližně 50% odteklo do ciziny.

Toto však není jen problém Ostravy ale také přibližně poloviny okresů v České republice. V letech 2010 – 2019 lidé zaplatili za vodu 23 000 000 000 Kč, které také odtekly do ciziny. V jednoduchosti jde o to, že správa vody a její prodej je zprivatizován koncerny, v případě Ostravy francouzským Suezem. Ten pobírá polovinu zisku, avšak investice od něj jsou téměř nulové.

Další negativum, které tato forma privatizace přináší je, že nejsme oprávněni žádat o evropské dotace.

Voda je veřejný majetek a základ existence, a právě proto by se o ni měla starat veřejná správa. Když vrátíme vodní správu v Ostravě do městských rukou, ušetříme každý rok minimálně 40 000 000Kč. Veškerý zisk se vrátí zpět do vodního hospodářství. Tyto peníze se nevyužijí na nic jiného, a to je důležité. Tak zajistíme stabilní cenu vody a zároveň hodně investic.

Známe způsoby jak správu vody dostat zpět do našich rukou. Možnosti jsou různé.

Například ukončením smlouvy. Toho například využila Francouzská města Paříž, Bordeaux, Toulouse, Marseille a další. Zdůrazňujeme, že se jedná o zemi, ze které tyto společnosti pocházejí.

Další možností je odkup akcií, pro příklad, takto se s tímto problémem vypořádala Plzeň, kdy akcie Plzeňských vodáren z více než 90% vlastnila Veolie. Plzeň akcie odkoupila za přibližně 700 000 000mil. U nás se jedná přibližně o poloviční objem akcií, kdy pokud by se tedy jednalo o částku 350 000 000Kč bude návratnost přibližně 8 let, ale k tomu je potřeba přičíst možnost žádat o evropské dotace. Na této problematice vody, úzce spolupracujeme s největším českým odborníkem na tuto problematiku, panem Radkem Novotným.

6. Začneme řešit problémy, které nikdo (ne)vidí

Na naší kandidátce je i Martin Kramer, který má raktickou nevidomost, takže vidí zhruba na 30 procent zraku zdravých lidí. V Ostravě se každý den setkává s problémy, které ostatní vůbec nevnímají, ale pro něj a další lidi se zrakovými problémy jde o veliké překážky, se kterými musí bojovat. Jde třeba o nefungující akustickou signalizaci semaforů pro chodce, vodící linie pro nevidomé občany, které končí často ve sloupech nebo uprostřed silnice.

Tohle chceme napravit. Chceme z Ostravy město, kde se bude žít dobře i nevidomým a slabozrakým.