Náš program pro Kladno

Otevřená a transparentní radnice je náš cíl.

Politika je služba. Radnice je tu pro lidi, ne naopak.

Nikdo si není rovnější. Pravidla platí stejně pro všechny.

Jednání politiků a úředníků musí být vstřícné ke všem občanům, ale i důrazné v případě porušování pravidel.

Politici a úředníci musí spoluzodpovídat za zaviněnou škodu způsobenou na veřejném majetku.

Přiblížíme vedení města lidem. Dobrá komunikace je základ. Zavedeme variabilní jednání zastupitelstva v různých termínech, aby se ho Kladeňáci mohli ve větším počtu zúčastnit.

Žádné stavění vzdušných zámků. Chceme opravené chodníky, komunikace a nová parkoviště.

V době ekonomické krize musí být rozpočet města sestaven tak, aby byl odolný a pokryl nezbytné potřeby občanů i investice zásadního významu.

Zajistíme důslednou kontrolu způsobu zadávání veřejných zakázek a odstranění systému přidělování veřejných financí založený na protekci a konexích.

Zavedeme funkční kontrolní systém, který bude spočívat v zpětném hodnocení efektivity a kvality veřejných
projektů, stejně tak i důsledné kontroly a hodnocení žadatelů o dotace. Nekompromisní a důsledná kontrola
provedení všech investičních projektů je naprosto nezbytná!

Prosadíme dlouhodobou koncepci investic. Občané Kladna mají právo podílet se na rozvoji města. Proto znovu zavedeme participativní rozpočet.

Přísaha je proti nepromyšleným změnám územního plánu, které jsou proti zájmu většiny lidí žijících v dané lokalitě.

Zavedeme kontrolu nad kvalitou opravy komunikací a dopravního značení.

Provedeme revizi odpadového hospodaření a souvisejících poplatků. Prosadíme bezpoplatkový odvoz odpadů pro všechny seniory nad 65 let a děti do 18-ti let.

Budeme podporovat rozšiřování a rozvoj bytového fondu města podle ověřeného vzoru, který je dlouhodobě úspěšně uplatňován například ve Vídni. Budeme řádně a efektivně pečovat o stávající bytový fond.

Zaměříme se i na hospodaření s vodou, na kterém Přísaha spolupracuje s nadačním fondem Pravda o vodě. Zajistíme rekonstrukci a modernizaci čističek odpadních vod. Zajistíme dobudování kanalizace v místech, kde stále chybí.

V době energetické krize je třeba věnovat pozornost i projektům řešícím tyto problémy, jako jsou FTV elektrárny nebo zateplení budov.

Rozšíříme služby Senior taxi a budeme finančně podporovat i další služby pro seniory v oblasti kultury, sportu a rehabilitace.

Rozšíříme a zkvalitníme služby pro samoživitele a samoživitelky. Zvětšíme kapacitu školek.

Zajistíme bezpečnost a pořádek! Zvýšíme rozpočet Městské policie a zaměříme se na zefektivnění její činnosti i spolupráci s dalšími subjekty. Zajistíme více policistů v ulicích.