Náš program pro Český Brod

Bezpečnost

 • Přestěhujeme městskou policii do budovy v areálu ZZN. Bez rozšíření prostor je rozvoj městské policie nerealizovatelný. Ve stejné budově vytvoříme krátkodobé chráněné ubytování pro oběti domácího násilí
 • Budeme modernizovat a rozšiřovat kamerový systém ve městě
 • Prosadíme programy práce s lidmi bez domova. Zároveň zvýšíme dohled nad problémovými lokalitami
 • Budeme podporovat spolupráci všech složek integrovaného záchranného systému s městem. Záchranná služba musí vyjíždět s lékařem. Spolupráce s profesionály je naší prioritou

Postaráme se o bezpečnost v celém městě.

Doprava

 • Parkování ve městě se musí řešit komplexně. Největší problémy s parkováním jsou hlavně na sídlišti a kolem nádraží. Současný stav parkování na sídlišti hraničí s bezpečnostním kolapsem. Z hlediska počtu vozidel a prostoru preferujeme výstavbu parkovacích domů. Zároveň podporujeme rezidenční parkování, kde jsou rezidenti finančně zvýhodněni
 • Současný stav křižovatky u ZZN je nepřehledný a nebezpečný.  Postaráme se, aby byl bezpečný a plynulý. Navrhujeme co nejrychlejší instalaci provizorních semaforů, které situaci dočasně zpřehlední a zabezpečí, než se vybuduje trvalé řešení. To je přislíbeno za dva roky
 • Vytvoříme bezpečné cesty do místních částí. Do Štolmíře postavíme chodník, do Liblic chodník opravíme a do Zahrad zajistíme bezpečnou cestu, včetně podchodu pod státní silnicí
 • Podpoříme smysluplnou výstavbu cyklostezek

Zasadíme se o bezpečnost a plynulost v dopravě.

Rozvoj města

 • Z náměstí uděláme příjemné místo na trávení volného času i pro každodenní život. Vytvoříme místa na posezení na zahrádkách a zajistíme, aby náměstí vypadalo tak, jak si historické centrum města zaslouží
 • Areál ZZN nabízí veliký prostor uprostřed města. Postaráme se, aby zde vznikly smysluplné projekty, které budou přínosem, nikoliv přítěží
 • Rozšíříme mobiliář města. Zvýšíme počet laviček ve městě a v místních částech a postavíme moderní autobusové zastávky

Chceme město k životu, ne k přežívání.

Volnočasové aktivity

 • Vytvoříme multifunkční veřejné sportoviště na horním pískovém hřišti. Na projektu budeme spolupracovat s místními zkušenými sportovci
 • Ve Štolmíři postavíme kvalitní fotbalové hřiště i se sociálním zázemím
 • Všechna dětská a workoutová hřiště budeme udržovat v nejlepším stavu a pravidelně budeme aktualizovat jednotlivé prvky
 • Zřídíme pozici správce městských sportovišť

Vytvoříme kvalitní sportoviště pro všechny.

Místní části

 • Liblice, Štolmíř i Zahrady byly mnohokrát přehlíženy. To už nikdy nedovolíme.
 • V Liblicích opravíme silnice a chodníky, postavíme a opravíme autobusové zastávky a začneme pracovat na funkčním kampusu školy v Liblicích
 • Ve Štolmíři postavíme silnici v ulici Za Rybníkem a pohneme s opravou kostela sv. Havla. Hlavním úkolem pro nás bude výstavba chodníku ze Štolmíře do Českého Brodu, který nám slibují už desítky let. Jsme pro variantu, kdy dojde k vytvoření podchodu pod tratí mezi ulicemi Masarykova a Na Křemínku. Dojde tak k dalšímu propojení částí města, které jsou rozdělené tratí. A na konci ulici Na Křemínku navážeme chodníkem, který povede až do Štolmíře
 • Zahrady si zaslouží novou silnici a bezpečné spojení s Českým Brodem pro pěší a cyklisty
 • Ve všech místních částech zařídíme pravidelné měření rychlosti

Žádné další přehlížení občanů Liblic, Štolmíře a Zahrad.

Školství

 • Dotáhneme stavbu části základní školy v Žitomířské do konce
 • Postavíme novou školku Kolárova, která už desítky let přesluhuje
 • Z areálu střední školy v Liblicích vytvoříme funkční kampus, kde bude stávající střední škola, školka a plavecký bazén, který bude sloužit školní výuce a mimo školní výuku veřejnosti

Zvýšíme kapacity škol a školek.

Ekologie

 • Zajistíme instalaci tepelných čerpadel a fotovoltaických panelů na budovy v majetku města, které vedle šetrnosti k přírodě ušetří městu v budoucnu nemalé peníze
 • Budeme pokračovat ve výsadbě stromů a zeleně
 • Abychom omezili velikou spotřebu papíru na úřadě a radnici, budeme prosazovat elektronickou cestu všude tam, kde to půjde

Šetrně k přírodě a rozpočtu města.

Sociální a zdravotní záležitosti

 • Budeme pokračovat s rekonstrukcí areálu nemocnice, kde jsme pro vytvoření specializovaných ordinací
 • Podpoříme co nejrychlejší rekonstrukci domova pro seniory ANNA
 • Budeme spolupracovat s neziskovým sektorem, který je v sociálním odvětví velikým spojencem
 • Podpoříme terénní sociální služby pro seniory a hendikepované

Zdravý a důstojný život v Českém Brodě.

Příspěvkové organizace města

 • Zkvalitníme služby, které město skrze příspěvkové organizace nabízí
 • Navýšíme rozpočet technickým službám
 • Rozšíříme kapacitu sběrného dvoru v Liblicích

Kvalitní služby, které si občané zaslouží.