Náš program pro Břeclav

Vstřícný, profesionální a transparentní úřad. Posílení si jistě zaslouží stavební odbor.

Občan by měl být prioritou i v dalších organizacích spadajících do kompetence města.

Zdravé a zelené město. Stromy a zeleň vytváří přívětivější klima, nechceme „uschnout v betonu“.

U městských i developerských projektů budeme vyžadovat kvalitu. Nová výstavba nemusí být jen nevzhledné kostky a holé parkoviště. Nenecháme spadnout zámek.

Nejen chlebem je člověk živ. Podpoříme rozvoj volnočasových, sportovních a kulturních aktivit. Pro děti i dospělé. Vážíme si zároveň našich tradic. Budeme hledat kulturní stánek pro město. „Muzeum nepatří do prádelny.“

Budeme dbát na to, aby výběrová řízení nebyla šitá na míru. A aby realizované projekty byli smysluplné.

Včetně těch z fondů EU. Každou dotaci musí někdo zaplatit. A to i tu z EU.

Finance se dají ušetřit i včasnou opravou. „Lépe vyměnit ihned tašku, než za pár let celou střechu.“

Podpoříme rozvoj zdravotních a sociálních služeb. Nastartujeme výstavbu městských sociálních a startovacích bytů. Město musí mít v 21. století řešení pro občany, kteří se ne vlastní vinou dostali do svízelné životní situace.

Bezpečnost je důležitou součástí našeho života. Městská policie nebude mít za prioritu kontrolu parkování, ale dozor nad problémovými lokalitami.

Zasadíme se o energetickou soběstačnost města. Budeme chtít poskytnout odbornou pomoct občanům, týkající se nejen této problematiky. V neposlední řadě podpoříme lokální ekonomiku. „Zboží se má využívat kolem komína.“ Má to spousty výhod - odpadá zbytečná doprava, prosperuje region.

Zkrátka Břeclav - město pro plnohodnotný a zdravý život.

Vaše Přísaha Břeclav