Kandidátní
listina Přísahy
v Praze

pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021

1. RNDr. Jiří Hynek 

60 let, Jesenice, bez politické příslušnosti

Český manažer, politik a ekonomický diplomat v obranně-bezpečnostním sektoru, vedoucí delegace České republiky při Poradní skupině NATO pro průmysl (NATO Industrial Advisory Group) a od roku 2011 prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Přísaze bude radit v oblasti obrany a bezpečnosti. 


2. Mgr. David Červenka

39 let, Praha, státní úředník, Přísaha

Pražský rodák a český patriot, který má dvě děti. Absolvoval politologii na Univerzitě Karlově a zájem o politiku má již od mládí. Pracoval jako živnostník, v sociálních službách, bezpečnosti a nyní ve státní správě. Díky tomu má představu, co špatně funguje, co je potřeba změnit a co je potřeba podpořit, aby se v naší zemi lépe žilo. 


3. Martina Vrublová

43 let, Praha, mediální konzultantka, Přísaha

Dlouhou dobu se jako sociální a později pedagogická pracovnice věnovala dětem a dospělým se zdravotním postižením. Stála při zavádění Národních standardů sociálních služeb do praxe. Její profesní život se ale začal ubírat trochu jiným směrem. Objevila svět médií a práci v mediálních službách. V ní se s malými odbočkami pohybuje dodnes a baví ji pracovat na podpoře image a růstu firem. Jako samoživitelka ale zakusila začarovaný kruh nedostupnosti jeslí a školek pro nejmenší, selhání sociálního systému vůči rodičům samoživitelům a tím špatnou životní situaci. Hledala cestu, jak nepomáhat sobě a později i jiným rodičům „hasit“ jen požár, ale být reálně u konkrétních změn systému a udělat něco proto, aby neúplné rodiny nemusely nic takového zažívat. Naopak věděly, že když budou aktivní, s podporou úřadů a školství, mají právo na kvalitní život.


4. RNDr. Jiřina Hofmanová, Ph.D.

69 let, Praha, vysokoškolský pedagog, Přísaha


5. Bc. Karel Tichý

63 let, Praha, živnostník, Přísaha


6. Bc. Jiří Matulík

45 let, Praha, strážník MP, Přísaha


7. Ing. Jaromír Füle

57 let, Praha, řidič, Přísaha


8. Ing. Petr Kotaška

57 let, Praha, živnostník, Přísaha


9. Mgr. Bc. Tomáš Grmela

44 let, Praha, živnostník, bez politické příslušnosti


10. Mgr. Ing. Martin Husa

47 let, Praha, právník, bez politické příslušnosti


11. Irena Svátková

58 let, Praha, distributorka tisku PNS, bez politické příslušnosti


12. Ing. Jan Malý

55 let, Praha, stavební inženýr, bez politické příslušnosti


13. Jana Prokůpková

35 let, Praha, produkční, bez politické příslušnosti


14. Dalibor Štola

40 let, Praha, energetik, Přísaha


15. Mgr. Bc. Marián Janoušek

44 let, Praha, úředník MČ Prahy 3, Přísaha


16. Jiří Dědič

75 let, Praha, důchodce, bez politické příslušnosti


17. Gustav Saitz

70 let, Praha, technik, bez politické příslušnosti


18. Ing. Pavel Spirov

37 let, Praha, vysokoškolský učitel, bez politické příslušnosti


19. Attila Néma

50 let, Praha, zaměstnanec ČD, bez politické příslušnosti


20. Kateřina Tichá

34 let, Vestec, district managerka, Přísaha


21. Romana Voráčková

49 let, Praha, fakturantka, bez politické příslušnosti


22. Dušan Luczy

80 let, Praha, důchodce, bez politické příslušnosti


23. Bc. Věra Zrůstová

50 let, Praha, metodička správního řízení, bez politické příslušnosti


24. Ing. Jana Selingerová

42 let, Praha, ministerská úřednice, bez politické příslušnosti


25. MUDr. Josef Stieber

61 let, Praha, lékař, bez politické příslušnosti


26. Hana Čapková

67 let, Praha, designérka, bez politické příslušnosti


27. Iva Hillermann

49 let, Praha, jednatelka letecké školy, bez politické příslušnosti


28. Mgr. Alena Šamárková

44 let, Praha, IT konzultantka, bez politické příslušnosti


29. Vladimír Lánský

56 let, Praha, jednatel společnosti, bez politické příslušnosti


30. Václav Šimáček

48 let, Praha, vedoucí servisu, bez politické příslušnosti


31. Monika Platilová

46 let, Praha, farmaceutická nákupčí, Přísaha


32. Zdeněk Klůs

69 let, Kadaň, technik, bez politické příslušnosti


33. Lucie Hymplová

36 let, Praha, účetní, bez politické příslušnosti


34. Bc. Jan Mlčoch

43 let, Praha, recepční, bez politické příslušnosti