Přísaha v Pouzdřanech

Tímhle chceme u nás v Pouzdřanech začít:

1. Zajistíme dotace a výstavbu kanalizace v celé obci včetně čistírny odpadních vod

2. Zvýšíme bezpečnost silničního provozu v obci zbudováním dostatečného množství parkovacích a odstavných ploch

3. Zkvalitníme systém sběru a třídění odpadů. Postavíme sběrný dvůr obce

4. Podpoříme místní spolky a zájmové sdružení za účelem rozšíření sportovních a kulturních aktivit občanů obce

5. Dobudujeme a zrekonstruujeme místních komunikace v obci a jejím nejbližším okolí

Naši kandidáti


1. Ing.Miroslav Šmarda

starosta obce, Pouzdřany, 57 let


2. Bc.Tomáš Meduňa

manager kvality, Pouzdřany, 39 let


3. Petr Herzán

stavbyvedoucí, Pouzdřany, 51 let


4. Jiří Bdinka

zaměstnanec obce, Pouzdřany, 51 let


5. Ing. Jan Kilinger

živnostník, Pouzdřany, 31 let


6. Bc. Lukáš Galbavý

učitel na ZŠ, Pouzdřany, 28 let


7. Anna Tóthová 

řidič z povolání, Pouzdřany, 52 let


8. Pavel Losa

zámečník, svářeč, Pouzdřany, 56 let


9. František Špringer

důchodce, Pouzdřany, 69 let