Přísaha v Jeseníku nad Odrou

Tímhle chceme u nás v Jeseníku nad Odrou začít:

1. Připravíme projekt Krajinářské studie ve všech našich katastrálních území, před započetím Komplexních pozemkových úprav, zapojíme do toho projektu všechny vlastníky půdy, občany i spolky

2. Zlepšíme komunikaci mezí obcí, správci toků, vlastníky a občany pro úspěšnou realizaci protipovodňových a protierozních opatření s respektem ke krajině

3. Pokusíme se zajistit v obci zubaře a odborného praktického lékaře

4. Vytvoříme mechanismus proti zneužívání obecních a sociálních bytů

5. Chceme komunikovat, informovat a vysvětlovat

6. Zavedeme obecní referendum

7. Zajistíme důstojné bydlení a péči o naše seniory

8. Vytvoříme materiální rezervu pro případ hlubokých společenských krizí

Naši kandidáti


1. Miroslav Jurčák

lesník, Hrabětice, 47 let


2. Martin Kotouč

zahradník, Blahutovice, 40 let


3. Libor Václavík

malíř, Hrabětice, 49 let


4. Radek Pavlištík

strojník, Jeseník nad Odrou, 51 let


5. Pavel Dimiděnko

svářeč, Jeseník nad Odrou, 30 let


6. Dana Peterová

prodavačka, Hůrka, 59 let


7. Kamil Šrubař

svářeč, Jeseník nad Odrou, 30 let


8. Gábina Janáčková

dělnice, Jeseník nad Odrou, 41 let


9. Mgr. Libuše Maxnerová

učitelka, Jeseník nad Odrou, 65 let


10. Jaroslav Václavík

instalatér, Blahutovice, 51 let


11. Jarmila Sochorová

důchodkyně, Polouvsí, 66 let


12. Eva Maková

vedoucí pracovního týmu, Hůrka, 31 let


13. Stanislav Románek

důchodce, Jeseník nad Odoru, 73 let


14. Patrik Sadílek

operátor, Hrabětice, 53 let


15. Václav Petera

strojník, Hůrka, 68 let