Přísaha v Hodoníně

Tímhle chceme u nás v Hodoníně začít: 

1. Zvýšíme bezpečnost ve městě

2. Zvýšíme počet pracovních míst a taky podporu města pro podnikatele

3. Vyřešíme problém s bydlením. Postavíme startovací byty pro mladé rodiny

4. Zlepšíme sociální služby v Hodoníně a zasadíme se o obnovu                       S – centra

5. Zasadíme se o rozvoj sportu

Naši kandidáti

1. Bc. Jiří Petrica

správce IT technologií, Hodonín, 42 let


2. Petr Hlaváč

projektant, Hodonín, 48 let

3. Jaroslava Hřebačková

obchodní zástupce, Hodonín, 59 let


4. Ing. Bc. Dalibor Kameník

policista ve výslužbě, Hodonín, 60 let


5. Milan Záleský

bezpečnostní pracovník, Hodonín, 38 let


6. Petr Sedláček

jednatel bezpečnostní agentury, Hodonín, 38 let


7. Josef Motyčka

kovoobráběč, Hodonín, 57 let


8. Zdeněk Doupovec

důchodce - stavební dozor, Hodinín, 69 let


9. Ivana Petricová

důchodkyně, Hodonín, 64 let


10. Irena Poláchová

nezaměstnaná, Hodonín, 57 let


11. Miroslav Michenka

pekař, Hodonín, 49 let


12. Olga Kováčová

jednatelka OK Sport, Hodonín, 63 let


13. Bc. Lukáš Kuchtíček

Softwarový inženýr, Hodonín, 37 let


14. Lukáš Vašulka

automechanik, Hodonín, 24 let


15. Bc. Petr Matouch

správce IT technologií, Hodonín, 48 let


16.  Ing. Bc. Stanislav Okénka

osoba pečující o rodiče, Hodonín, 57 let


17. Radek Sedláček

automechanik, Hodonín, 30 let


18. Marcela Plíhalová

zdravotní sestra, Hodonín, 49 let


19. Ladislav Josefík

bezpečnostní technik, Hodonín, 32 let


20. Jana Vašulková

OSVČ - kosmetička, Hodonín, 49 let


21. Irena Nejedlíková

důchodkyně, Hodonín, 64 let


22. Tomáš Vajda

zaměstnanec technických služeb, Hodonín, 49 let


23. Petr Sedláček

skladník, Hodonín, 60 let


24. Jiří Souček

důchodce, Hodonín, 60 let


25. Oldřich Král

OSVČ, Hodonín, 49 let


26. Martina Šaňková

Operátorka výroby HORS, Hodonín, 48 let


27. Marie Žurková

Operátorka výroby DELIMAX, Hodonín, 46 let


28. Marie Kramlová

důchodkyně, Hodonín, 72 let


29. Josef Hrnčíř

důchodce, Hodonín, 71 let


30. Petr Mlýnek

operátor výroby, Hodonín, 36 let


31. Jana Langsteinová

důchodkyně, Hodonín, 61 let

Co se děje v Hodoníně
Předvolební nefér kampaň v Hodoníně

Předvolební nefér kampaň v Hodoníně

V České republice je nyní 6254 obcí a Hodonín je absolutní špičkou v počtu billboardů kandidujících stran, hnutí a uskupení na metr čtvereční. A nejen četnost je zarážející, ale i velikost mnohých z nich. Co je raritou je i počet kandidujících subjektů, které stačily pokrýt téměř všechny možné i nemožné plochy v Hodoníně.

Chce znát hodonínská radnice názor občanů, nebo rozhodne bez nás?

Chce znát hodonínská radnice názor občanů, nebo rozhodne bez nás?

V rámci rozvíjení programu pro lepší využití odpadů vytipovalo Město Hodonín / dále jen město/ jako nejvhodnější lokalitu pro rozšíření sběrného dvora na pozemky ve svém vlastnictví / parc. č. 793/10 a parc.č. st. 3554/, které bezprostředně sousedí s dvacítkou rodinných domů postavených před několika lety na ulici Legionářů a Rubanice.

Investuje město s péčí řádného hospodáře?

Investuje město s péčí řádného hospodáře?

Dne 22.6.2021 zastupitelstvo města Hodonína rozhodlo o zahájení zrušení Regulačního plánu Rybáře a na pravděpodobně posledním zasedání zastupitelstva před podzimními volbami bude zrušení projednáno. Jaké jsou skutečné důvody zrušení této jedné ze dvou hlavních rozvojových oblastí města Hodonína určené pro výstavbu cca 170 rodinných domů, z nichž bylo postaveno dosud pouze 30, jsme se na veřejném projednání návrhu na zrušení Regulačního plánu Rybáře dne 8.6.2022 nedozvěděli. Zástupný důvod vysokých nákladů /dodnes nevyčíslený/ na nutné přeložky inženýrských sítí, se kterým již pracovalo Urbanistického středisko Brno s.r.o. jako jeho zpracovatel to jistě není.