Přísaha v Žabovřeskách

Tímhle chceme u nás v Žabovřeskách začít:

1. Zastropujeme stávající nájemné v obecních bytech

2. Rozšíříme kapacity mateřských a základních škol, tak aby byl na 100% uspokojen zájem Žabovřeských rodin

3. Vybudujeme domov s pečovatelskou službou (malometrážní bezbariérové byty pro žabovřeské seniory se zabezpečenou terénní a sociální službou)

4. Vyřešíme parkování – modré zóny(zejména v lokalitách Bráfova, Luční)

5. Podpoříme spolkové činnosti. Zavedeme tradici – Sportovní náborový den pro děti a rodiče s prezentací brněnských sportovních klubů a oddílů včetně možnosti si sporty vyzkoušet

Naši kandidáti


1. Mgr. Leoš Němec

ředitel domova pro osoby se zdravotním postižením, Brno - Žabovřesky, 50 let


2. Mgr. Bc. Jiří Jobánek

forenzní psycholog, Brno - Žabovřesky,  50 let


3. PhDr. Eva Javůrková

pedagog, Brno - Žabovřesky, 63 let


4. Mgr. Ondřej Mezník

pedagog, Brno - Žabovřesky, 51 let


5. Mgr. Zuzana Brázdová

sociální pracovník pečovatelské služby, Brno - Žabovřesky, 48 let


6. Petr Mařík

mechanik, Brno - Žabovřesky, 52 let


7. Mgr. Yveta Šimková

pedagog, Brno - Žabovřesky, 61 let


8. Mgr.Bc. Vojtěch Janíček

produktový manažer v IT, Brno - Žabovřesky, 40 let


9. Kateřina Chytrá

pečovatelka terénní pečovatelské služby, Brno - Žabovřesky, 28 let


10. Robert Michal

řidič nákladní dopravy, Brno - Žabovřesky, 53 let


11. Ing. Hana Doležalová

OSVČ, Brno - Žabovřesky, 55 let


12. Karel Blaschke

elektromontér, Brno - Žabovřesky, 51 let


13. Mgr. Petr Kolesa

OSVČ, Brno - Žabovřesky, 53 let


14. Pavla Tomášková

referent zdravotní pojišťovny, Brno - Žabovřesky, 55 let


15. Miroslav Vršek

zdravotnický masér, Brno - Žabovřesky,  54 let


16. Mgr. Pavlína Jobánková

speciální pedagog, Brno - Žabovřesky,    45 let


17. Petr Janoušek

řidič v nákladní dopravě, Brno - Žabovřesky, 57 let


18. Aranka Vojtíšková

zdravotní sestra, Brno - Žabovřesky, 73 let


19. Leona Sýkorová

studentka, Brno - Žabovřesky, 21 let


20. PhDr. Marta Jobánková

psycholog, Brno - Žabovřesky, 76 let


21. Mgr. Dita Němcová

farmaceut, Brno - Žabovřesky, 49 let


22. Šárka Michalová

radiologický laborant, Brno - Žabovřesky, 55 let


23. Nina Kašparová

důchodce, Brno - Žabovřesky, 70 let


24. Ludmila Veselá

důchodce, Brno - Žabovřesky, 77 let


25. Anna Kaluzsná

důchodce, Brno - Žabovřesky, 87 let


Kde se můžeme potkat?

8.9.

od 15:30 do 18:30

 Na Makovského náměstí - Žabovřesky

15.9. 

od 15:30 do 18:30

V ulici Kounicova 87, naproti zastávce MHD Klusáčkova - Žabovřesky

22.9.

od 15:30 do 18:30

 Na Makovského náměstí - Žabovřesky

13.9. 

od 13:00 do 18:30

Na Burianovo náměstí - Žabovřesky

19.9.

od 15:30 do 18:30

Na náměstí Svornosti - Žabovresky